Knivsta Golv o Byggnads AB
 

VÄLKOMMEN TILL

Knivsta Golv och Byggnads AB

Företaget är verksamt inom byggnadsinsdustrin och är inriktat på uppförande av styckevillor som totalentreprenader, mindre industribyggnader, renoveringsarbeten samt grundarbeten.

Vi har inte någon gång under 30 års verksamhet varit utan arbete. De familjer vi byggde åt under 1970-talet återkommer som kunder, nu bygger vi åt deras döttrar och söner. Vår ambition är att bygga ärligt och rejält, med hög kvalité.

Vår bästa och enda reklam är tidigare arbeten och återkommande kunder samt rekommendationer från dessa.